Card image
A földgáz összetétele: a melléktermékek és a szagosítás

A földgáz összetétele: a melléktermékek és a szagosítás

 
A földgázról sokan nem tudják, hogy valójában több gáz elegye: ezek egytől egyig színtelen, szagtalan gázok. De melyek ezek a komponensek, miként fest a földgáz összetétele – és mivel alakítják a szagtalan gázt „záptojás-szagú” eleggyé?

A földgáz összetétele

A földgázról szóló részletes útmutatóban már ismertettük, miként is történik a földgáz keletkezése, kitermelése és felhasználása.

Mivel a különböző gázkomponensek rendkívül gyúlékony elegyéről van szó, a földgáz remek energiaforrás. Ám fontos megemlíteni, hogy a gáz összetétele még nem ugyanaz a kitermelés után, mint amit a háztartások és a vállalatok felhasználnak, van ugyanis egy közbülső lépés.

Mielőtt alkalmassá válna a felhasználásra, a földgáz-kitermelő cégek összekeverik egy folyadékkal, amelynek nyersolaj a neve. Ez a folyamat a melléktermékek kivonása miatt fontos. Ezzel a földgázt minőségibb, tisztább anyaggá teszik – tehát jobb lesz a gáz fűtőértéke, és így hatékonyabb energiaforrássá válik.

A legnagyobb mennyiségben előforduló melléktermékek:

 • Etán (C2H6)
 • Propán (C3H8)
 • Bután (C4H10)

Ezek a melléktermékek nem vesznek kárba, mert újra felhasználhatók. De az etánon, propánon és butánon kívül még nagyon sok más gáz, illetve melléktermék is található a földgázban.

Melléktermék például még a víz is (kb. 10-40 mg/m3 földgázban), amelyet szintén kivonnak belőle. Ha ezt nem tennék meg, akkor fagyásveszély alakulhatna ki – főleg az LNG esetében.

A földgáz összetétele így fest:

 • Metán 97% (CH4)
 • Etán 0,919% (C2H6)
 • Propán 0,363% (C3H8)
 • Bután 0,162% (C4H10)
 • Szén-dioxid 0,527% (CO2)
 • Oxigén 0-0,08% (O2)
 • Nitrogén 0,936% (N2)
 • Egyéb nemesgázok (pl.: He, Ne, Ar, Xe)

A különböző melléktermékek kivonása után a földgáz eléri a teljes tisztaságát, de még egy fontos lépésre szükség van, mielőtt elosztásra kerülne.

A színtelen, szagtalan mivolta és a gyúlékonysága miatt kifejezetten veszélyesnek számít, hiszen már nagyon kevés is elég ahhoz, hogy balesetet okozzon. A víz mellett a levegő is komoly veszélyt jelenthet: ha átlépi az 5 százalékos gáztartalmat, a két vegyület robbanóképes elegyet alkot. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy többek között levegőre is szükség van a földgáz elégetéséhez, körülbelül 10 m3-re 1 m3 földgázhoz.

Éppen ezért szagosítják a tetrahidrotiofén (THT, (CH2)4S) és a terc-butil-merkaptán (TBM, (CH3)3CSH) 50-50 arányú keverékével – ettől kapja a jellegzetes „záptojás-szagot”.

Érdekesség, hogy bár a szagosítás rendkívül fontos lépés, és sok esetben életeket menthet, a földgáz árának csak nagyon kis hányadát teszi ki. Ezt a következő infografika szemlélteti:

A szagosítást a nemzeti gázszállító-rendszerekben elvégzik – a szolgáltatókhoz és a kereskedőkhöz már szagosított gáz érkezik. Az energiatartalma a fűtőértéktől és a mennyiségétől függ. Ezt MJ-ban adják meg, mégpedig úgy, hogy a fűtőértéket (ami a gázösszetételtől függ, MJ/m3) és a mennyiségét (m3) összeszorozzák.

A gáznak tökéletes égés esetén kék lángja van, mindenfajta káros égéstermék, korom vagy hamu nélkül.

Konklúzió

A földgáz az egyik legtisztább nem megújuló energiaforrás.

 • Színtelen, szagtalan gáz, amely rendkívül gyúlékony – ezért amellett, hogy nagyszerű energiaforrás, nagyon veszélyes is. Éppen ezért szagosítják.
 • Az etán, propán, bután és a víz kivonása, valamint a szagosítás után jut el a végfelhasználókhoz.