Card image
A MET gerjeni és söjtöri naperőműve is bekapcsolódott a megújuló energiatermelésbe

A MET gerjeni és söjtöri naperőműve is bekapcsolódott a megújuló energiatermelésbe

2023. január 27.
A MET Gerjen Solar Park és a MET Söjtör Solar Park építési munkálatai befejeződtek, a naperőművek megkezdték kereskedelmi üzemüket. A beruházások összesen 170 hektárnyi területen valósultak meg a két magyarországi településen, ahol közel 180 ezer napelemet telepítettek. A projektek befejezését szalagátvágással ünnepelték.

A napelemparkok újonnan telepített nagyfeszültségű alállomásokon keresztül csatlakoznak az elektromos hálózathoz. A MET Gerjen Solar Park (51 MWp) és a MET Söjtör Solar Park (45 MWp) üzembe helyezése több szakaszban történt. Az építkezések fővállalkozói az IBC Solar Energy GmbH és az MVM Expert Zrt. voltak.

A két erőmű körülbelül 50 ezer háztartás fogyasztásának kiszolgálására elegendő zöldáramot termel, a legmodernebb technológiát alkalmazva.

Két meglévő napelempark (MET Dunai Solar Park és MET Kabai Solar Park) refinanszírozására, valamint három új – köztük a gerjeni és a söjtöri erőművek – megvásárlásának és építésének finanszírozására a MET Csoport leányvállalata, a MET Hungary Solar Park Kft. 2021-ben sikeresen bocsátott ki kötvényt, amely ezután zöld minősítést is kapott.

Lehőcz Balázs Gábor a MET Megújuló Eszközök Divíziójának ügyvezető elnöke köszöntőjében elmondta: „A MET megújuló energiaforrásokra vonatkozó bővítési stratégiájának célja, hogy portfóliója 2026-ra elérje a 2 GW beépített kapacitást, és ezáltal a vállalat aktív szerepet játsszon az európai energiaátmenetben. Ennek részeként az elmúlt évben négy új országban – Spanyolországban, Olaszországban, Lengyelországban és Romániában – sikerült belépni a megújuló energiaforrások piacára.”

Mivel a projektek megvalósítása során fontos szempont a helyi gazdaság és életminőség javítása is, a MET Csoport Gerjenen és Söjtörön helyi óvodákban és iskolákban is kültéri és beltéri fejlesztéseket hajtott végre.

Mindig büszkék voltunk rá, hogy a Duna partján zöld, nyugodt környezetben élhetünk, mára pedig azt is elmondhatjuk, hogy két zöld energiatermelő szomszédságában helyezkedik el a községünk. Településünk életében a naperőmű hatalmas lehetőség, hiszen a MET Csoport megújuló erőműve olyan bevételi forrás számunkra, amely a fejlesztési lehetőségeinket tovább bővíti a jövőben” – emelte ki az átadón Romhányi Károly, Gerjen polgármestere.

Könyves Gábor, Söjtör polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Az elmúlt években jelentős pályázati támogatásoknak köszönhetően sikerült a legfontosabb intézményeink – a hivatal, az óvoda és az egészségház – épületeit teljesen felújítani, a megújuló energia iránti elköteleződésünket pedig mutatja, hogy mindhárom épület tetejére napelemek kerültek. 2019-től településünkön már három különálló, különböző méretű napelempark működik, de a MET Csoport beruházása kiterjedésében és volumenében is messze kiemelkedik ezek közül. Hálásak vagyunk, hogy a cégcsoport Söjtörön is fejlesztésbe fogott, és az erőmű kivitelezése mellett útfelújítással, időszakosan munkahelyek teremtésével, a helyi szolgáltatások igénybevételével is hozzájárult a település gazdasági növekedéséhez. Az óvoda támogatásával pedig példaértékű társadalmi felelősségvállalásról tettek tanúbizonyságot.”

 

MET Csoport

A svájci központú MET Csoport európai integrált energiavállalat, amelynek tevékenysége kiterjed a földgáz- és az árampiacra, valamint energetikai eszközök fejlesztésére és működtetésére. Leányvállalatai révén 13 országban van jelen, 27 ország gázpiacán és 22 nemzetközi kereskedési ponton aktív. A MET jelentős tapasztalattal bír a zöld (megújuló) és a rugalmassági (kiegyenlítő) energetikai eszközök üzemeltetésében, így a lehető legszélesebb körben támogatni tudja az energiaátmenetet. A cégcsoport konszolidált árbevétele 2021-ben 18,1 milliárd euró volt; a kereskedett gázmennyiség 55 milliárd köbméter, míg a kereskedett árammennyiség több mint 50 terawattóra (TWh) volt.