Card image
Másra is jók lehetnek a gázvezetékek, mint gázszállításra

Másra is jók lehetnek a gázvezetékek, mint gázszállításra

2018. december 14.
A jövőre létrejövő eszközdivízióval a MET Csoport célja, hogy mintegy öt év alatt diverzifikált portfóliót tudjon felépíteni – mondta a Portfolio-nak Lehőcz Balázs Gábor, a MET Csoport közép-európai eszköz- és energetikai infrastruktúra-menedzsmentjének vezetője, a Tigáz vezérigazgatója, aki szerint nem kizárt, hogy a jövőben a gázvezetékeken nem csak földgázt, hanem más anyagokat is szállítunk majd.

Portfolio: Miért döntött úgy a MET Csoport, hogy megvásárolja a Tigázt? Hogyan helyezné kontextusba az akvizíciót?

Lehőcz Balázs Gábor: A jellemzően mamut közművállalatokból álló európai energiaipar mostanra meglehetősen elnehezült, és nagy erőpróba számára a stabil, ugyanakkor kötött rendszerből az átállás egy új kihívásokkal teli, folyamatosan és dinamikusan változó világra. A pénzügyi válság után friss lendületet kapó energetikai átalakulás új jövőképet rajzol ki, amelyre a nagy energiavállalatok csak nehezen és késve tudtak reagálni. Egy olyan vállalat, mint a MET, amelynek - ez esetben pozitív értelemben - nincsenek sok évtizedes hagyományai, amik nehezítenék, lassítanák az irányváltoztatást, helyzeti előnyt élvez: gyorsabban és rugalmasabban tud reagálni, ráadásul a kor által igényelt döntési logika mentén. A MET Csoport amúgy sem klasszikus energiavállalat, a megközelítésünk szakmailag inkább pénzügyi, bizonyos tekintetben private equity szempontokat tükröz, míg a tevékenységünk az energetikára fókuszál, hiszen ahhoz értünk.

A 2000-es évek elején és közepén - némi túlzással - az energiaipar fújta a passzátszelet Európában, talán kicsit túl is nyerték magukat a szereplők, a válság pedig sok mindenkit ráébresztett erre. Az energiapiacok a pénzügyi válság hatására jelentős politikai nyomás alá kerültek. Történt mindez annak érdekében, hogy a verseny kiélezése az árak csökkenésén keresztül segítse a gazdaságok versenyképességének helyreállítását, sőt növelését. Az európai országok különféle megközelítéssel ugyan, de nagyjából ugyanazokat a célokat tűzték maguk elé. Egyrészt a lakosság számára a termékek árának csökkentését, ezáltal - a fogyasztói kosárban a más költési célokra fordítható források növelésével - a GDP emelkedését. Másrészt hasonló csökkentésekkel, az ipar számára kedvezőbb környezet kialakításával a versenyképesség növelését, ezzel is próbálva ellensúlyozni a termelésben mutatkozó hátrányunkat Ázsiával szemben. Mindezek hatására az áram- és a földgázpiac jóval versenyzőbb piacok lettek, ami magával hozta az árak és az árrések erózióját, magyarul kevesebb pénzt lehet ma keresni, mint korábban - miközben a működés költségei, a finanszírozási igény folyamatosan emelkedtek.

Eközben az európai vagy nemzetközi társaságok, amelyek korábban tisztán árupiaci kereskedéssel (commodity trading) foglalkoztak, folyamatosan bővítették az eszközparkjukat bányákkal, finomítókkal, erőművekkel és hálózatokkal. Többek közt ennek köszönhetően is stabilizálni tudták a jövedelemtermelő képességüket. Olyan ez, mint a hétköznapi értelemben vett vagyonkezelés, azaz portfólióban kell gondolkodni, diverzifikált és kalkulált kockázatok mentén. Úgy integrálni a tevékenységeket, hogy legalább két-három jövedelemtermelő ága legyen a vállalatnak: a stabil és kiszámítható eszközalapú jövedelmezőség, amely ügyesen kombinálható a magasabb kockázatot hordozó kereskedelmi vagy trading tevékenységgel.
 
A MET egyfajta racionális követőként állt rá erre a pályára. Az eszközportfólió első eleme a Dunamenti Erőmű volt, amelynek 2014-es megszerzése után bizonyítanunk kellett, hogy rendelkezünk olyan szakmai menedzsment-képességgel, amellyel egy nehéz helyzetben lévő cég működését, folyamatait és struktúráját teljesen átalakítjuk annak érdekében, hogy - a mai piac követelményeinek megfelelve - jól tudjon teljesíteni. Láttuk, hogy sikerült a szükséges képességeket megszerezni, illetve ami ennél fontosabb: alkalmazni is, valamint a piac fejlődése is visszaigazolta a várakozásainkat. Ezért úgy döntöttünk, hogy érdemes és fontos eszközökkel foglalkozni a MET Csoport üzleti fejlődése szempontjából. A Dunamenti Erőmű mellett a további elemek, mint a megújuló energiatermelésbe való befektetés (Dunai Solar Park) vagy a földgázelosztásban való részvétel (Tigáz) ennek a tudatos építkezésnek a részei. Ennek bázisán jön létre 2019-től egy eszköz- és energetikai infrastruktúra divízió.


Hol tart most ez az eszközportfólió, milyen eszközök tartozhatnak bele?

Az eszközdivízió struktúrája most véglegesül. A divízió vezetőjeként, egy igazán profi és kipróbált csapattal együtt az a feladatunk, hogy összefogjuk és optimalizáljuk az összes eszköz működtetését. Ma még az elején járunk ennek a folyamatnak, a jövőbeni stratégiánk pedig alapvetően három pilléren nyugszik. A fő irány a megújuló energiatermelésben való gyors növekedés. Másodikként ehhez kapcsolódik a Dunamenti Erőművel megtestesíett konvencionális energiatermelés, amely közép- és hosszú távon is fontos és költséghatékony kiegészítője kell, hogy maradjon a részben megújuló és nukleáris termelésen alapuló energetikai jövőképnek a régióban. Ez előbbi két eszköztípust pénzügyi és finaszírozási szempontból kiválóan kiegészíti az olyan egyéb energetikai infrastruktúra, mint például a Tigáz.

Miközben a szektor szereplőinek jelentős része megválik bizonyos tevékenységeitől, és csak egyes üzletágaira fókuszál, a MET Csoport nem ezt az utat választja. Hiszünk abban, hogy a cégünk jelenlegi méretéből és dinamikájából adódóan sokkal mélyebben, alaposabban tudunk bizonyos eszközökre és tevékenységekre összpontosítani, mint az egyszerre sok piacon, sok tevékenységgel, óriási pénzügyi kitettséggel jelenlévő energetikai mamutvállalatok. A Tigáznál például nem mindegy, hogy egy multinacionális nagyvállalatként, sok országban, tíz-húsz elosztó társaság tevékenységét kell összehangolni, teljesen eltérő szabályozási, jogi környezetben megfelelve a tömérdek rigid, vállalati belső szabályozásának, vagy lehetőség van arra, hogy egy országban, egy elosztó tevékenységét - azt gyakorlatilag bitszinten megismerve - az adott ország működési környezetében optimalizáljuk. Az előbbivel sok esetben az a probléma, hogy ami mindenhol jó, az gyakran sehol sem tökéletes igazán. Mi viszont megengedhetjük magunknak azt a "luxust", hogy egyelőre ne sok cégre fókuszáljunk elaprózódva, hanem jelen esetben egyre - ami azt is jelenti, hogy könnyebben, szabadabban és gyorsabban tudjuk elérni az optimális működést.

Mit jelent ez konkrétan, milyen területeken terveznek változásokat a Tigáznál?

Igyekszünk alaposan megérteni a cég működését, hiszen ez az alapja mindennek, ahogy azt is megpróbáljuk kitalálni, hogy a következő évtizedben a világon és Európában milyen elvárásoknak kell majd megfelelnie egy ilyen vállalatnak. Meggyőződésünk, hogy a hatékony és fogyasztóbarát működés - az ellátásbiztonság magas szintje mellett - alapvető elvárás lesz a jövőben, mert feltételezhető, hogy az energiaipar releváns szegmensében ma meglévő pénztömeg nem lesz sokkal több.

A Tigáz alapjában igen jól működő válalat, az elmúlt hét-nyolc évben a munkatársaink nagyon sokat tettek azért, hogy elsősorban a műszaki területek minősége javuljon. Jelentős figyelmet fordítottak a korábban sok nehézséget és pénzügyi veszteséget okozó szabálytalan gázvételezés radikális csökkentésére, amelyben kiemelkedő sikereket értek el. Természetes persze, hogy egy nagyságrendileg 10 éve kezdődött modernizálási folyamat végrehajtása, alkalmazása jelentős erőket kötött le, ezért ma ismét időszerű a folyamatok, a működés áttekintése és - ahol szükséges - a továbbfejlesztése, modernizációja, a jelenleg elérhető legjobb gyakorlatok mentén. A munkairányítási technológiánk például még mindig jónak mondható, noha az is egyértelmű, hogy a digitalizáció, az IT technológiák dinamikus fejlődésének köszönhetően olyan megoldások állnak költséghatékonyan rendelkezésre, amelyek a munkairányítást lényegesen hatékonyabbá és egyszerűbbé tehetik. 

Milyenek az első tapasztalatok? Hullott ki csontváz a szekrényből?

Kifejezetten kedvezőek. Tekintettel arra, hogy az olasz ENI régóta megbízható partnerünk az európai gázkereskedelemben, adott volt a bizalom, amikor leültünk egymással a tárgyalóasztalhoz. Az ENI korrekt eladó volt: az adatszoba tartalma, a menedzserinterjúk, a tulajdonosi kép alapvetően azt tükrözte, amit megkaptunk. Persze vannak területek, amelyek megismerése időt igényel, és természetes, hogy máshogyan látjuk most, immár belülről. Erre jó példa a támogató területek működése, ahol egyszerűsítések mentén biztosan jobban tudjuk majd támogatni a műszaki terület munkáját.

A gázvezeték-hálózatokkal kapcsolatban milyen terveik vannak, itt is jelentősebb szereplő lesz a MET?

Az eszközdivízióval az a célja a MET Csoportnak, hogy nagyságrendileg öt év alatt - a tevékenységi körét tekintve és földrajzilag is - diverzifikált portfóliót tudjon felépíteni. A fő irányt a megújuló energiatermelés mellett a klasszikus gázbázisú áramtermelés és kapacitás-biztosítás, továbbá az elosztási tevékenység jelentik, de természetesen más eszközöket és lehetőségeket sem vetünk el, ha üzleti racionalitás igazolja a létjogosultságukat. Részstratégia lehet ez alapján az energiatárolás és az ipari méretű okos megoldások alkalmazása. Nyilvánvaló, hogy az ideális környezetben működő vállalatok nem cserélnek olcsón gazdát, ezért már középtávon is nyitottak vagyunk egyes akvizícióknál akár észszerű partnerségekre is. Ezen nem változtat, hogy mi ott tudunk versenyképesek lenni, hozzáadott értéket teremteni, ahol az általunk képviselt mély menedzsmentfókusz, adaptívan alkalmazott pénzügyi szemlélet - ami nálunk erős - képes segíteni egy vállalat működését.

Milyenek jelenleg a finanszírozási lehetőségek?

Országfüggő, de banki oldalról az érdeklődés egyelőre megvan, főleg a megújuló energiaforrások iránt. A Tigáz megvásárlása során is igen kedvező volt a fogadtatás, a Csoport által szervezett finanszírozásban számos bank igen jelentős összegekkel vett részt, ami szintén az érdeklődést mutatja. Miután az energetikának volt egy aránylag nehéz évtizede Európában, most az látszik, hogy az új stratégiák mentén a bankok keresik az energetikához kapcsolódó lehetőségeket. 

Új útvonalak és források léphetnek be a magyarországi gázellátásba, ez hogyan befolyásolhatja a Tigáz kilátásait?

Örömteli, hogy Magyarország gázösszeköttetése más országokkal jelentősen bővült az elmúlt években. Az ellátásbiztonság javulása mellett ez a rövid távú kereskedelemben is új lehetőségeket teremthet.

Egy földgázelosztó esetében, miután az árbevételt meghatározó tarifa 40 százalékban fix és 60 százalékban forgalomhoz kötött, jelentősen érdekeltek vagyunk a kereskedelemben. Bár ez közvetett módon van ránk hatással, fontos, hogy a forgalom a hálózatunkon ne csökkenjen, amihez pedig szükség van arra, hogy a fogyasztók vegyenek földgázt. Ez csak akkor áll fenn, ha a földgáz versenyképes energiaellátási alternatíva. Szerintünk ez ma igaz, és a gáz egyben tiszta és környezetbarát ellátási forma is. Azzal viszont számolnunk kell, hogy 2030 után az ipari fogyasztók hatékonyabb gazdálkodása, a fogyasztók energiatudatosságának és energiahatékonyságának növekedése csökkentheti a gázfogyasztást. Ugyanakkor vannak olyan trendek a világban, amelyek azt mutatják, hogy a gáziparnak még legalább 30 hasznos éve van. Talán az sem kizárt, hogy a jövőben ezeken a hálózatokon nem csak földgázt, hanem más anyagokat is szállítunk majd.

Forrás: Portfolio.hu